Covid, δεν υπάρχουν πια ψέματα για τους νεκρούς. Το Senno di Po

Covid, δεν υπάρχουν πια ψέματα για τους νεκρούς. Το Senno di Po

Il Senno di Po, το ηχητικό blog του Ruggero Po για το περιοδικό Start

Il Senno di Po, το ηχητικό blog του Ruggero Po για το περιοδικό Start

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ISTAT ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ PO ΣΤΟ SENNA ΤΟΥ:

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΟ SARS-COV-2

Αυτή η έκθεση, που εκπονήθηκε από κοινού από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Istat) και το Istituto Superiore di Sanità (ISS), παρουσιάζει μια εις βάθος ανάλυση των ασθενειών που υπάρχουν στις κάρτες θανάτου ατόμων που έχουν διαγνωστεί μικροβιολογικά μέσω ενός SARS θετικού ρινόκερου / στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος -CoV-2. Εάν οι προηγούμενες κυκλοφορίες1 είχαν σκοπό να περιγράψουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στα επίπεδα της ολικής θνησιμότητας κατά τους πρώτους μήνες του 2020, εδώ ερευνούνται οι επιδημιολογικές πτυχές που σχετίζονται με την παρουσία ασθενειών ή ομάδων ασθενειών που έχουν συμβάλει στο θάνατο προκειμένου να κατανοήσουν σε πόσες περιπτώσεις το COVID-19 ήταν στην πραγματικότητα η κύρια αιτία, άμεσα υπεύθυνη για το θάνατο και ποιος ήταν ο ρόλος άλλων ασθενειών. Το ISS έχει το καθήκον να συντονίζει την Ολοκληρωμένη Εθνική Εποπτεία COVID-19, μέσω του διατάγματος 640 της Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της 02/27/2020 και μετά την εγκύκλιο 5889 που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας τα ιατρικά αρχεία και οι κάρτες θανάτου (μοντέλα Istat) του αποθανόντος που είναι θετικοί για το SARS-CoV-2. Σύμφωνα με το τρέχον Εθνικό Στατιστικό Πρόγραμμα, η Istat είναι ο ιδιοκτήτης της Έρευνας για τους θανάτους και τις αιτίες θανάτου, η οποία παρέχει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της θνησιμότητας λόγω αιτίας. Για το σκοπό αυτό, οι κλινικές πληροφορίες που περιέχονται στις μεμονωμένες κάρτες θανάτου κωδικοποιούνται από την Istat χρησιμοποιώντας τη Διεθνή Ταξινόμηση της Ασθένειας (ICD στο αγγλικό ακρωνύμιο) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δέκατη αναθεώρηση (ICD- 10). Αυτή η ταξινόμηση καθιστά δυνατή τη λήψη συγκρίσιμων και αναπαραγώγιμων δεδομένων λόγω αιτίας με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ διαφορετικών χωρών, που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Για τη σωστή αξιολόγηση των καρτών θανάτου που λαμβάνονται από την Ολοκληρωμένη Εθνική Επιτήρηση COVID-19, υιοθετούνται τυποποιημένα κριτήρια κωδικοποίησης που περιλαμβάνουν τις πρόσφατες οδηγίες του ΠΟΥ για την ταξινόμηση της νέας νόσου COVID-192. Αυτή η έκθεση συζητά τα κύρια αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 4.942 κάρτες θανάτου από τις 31.573 αναφορές που ελήφθησαν από την Ολοκληρωμένη Εθνική Επιτήρηση COVID-19 στις 25 Μαΐου 2020, μετά την κωδικοποίηση που πραγματοποίησε η Istat με συγκεκριμένο λογισμικό και εξειδικευμένο προσωπικό. Η μεθοδολογική σημείωση περιγράφει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά και συγκρίνεται με τους θανάτους που αναφέρθηκαν στην Εποπτεία. Παρέχεται επίσης περιγραφή των μεθόδων ανάλυσης και γλωσσάριο της τεχνικής ορολογίας που υπάρχει στην έκθεση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Αναλύθηκαν οι πληροφορίες που ανέφεραν οι γιατροί σε 4.942 κάρτες θανάτου ατόμων που είχαν διαγνωστεί μικροβιολογικά με θετικό τεστ SARS-CoV-2 (15,6% των συνολικών θανάτων που αναφέρθηκαν στο ISS Integrated Surveillance System έως τις 25 Μαΐου) αναλύθηκαν . Εκτός από το COVID-19, τα αρχεία θανάτου πιστοποιούν αυτές τις καταστάσεις και ασθένειες που έπαιξαν ρόλο στον προσδιορισμό του θανάτου.

 Το COVID-19 είναι η άμεσα υπεύθυνη αιτία θανάτου στο 89% των θανάτων ανθρώπων που είναι θετικοί στο τεστ SARS-CoV-2, ενώ για το υπόλοιπο 11% οι αιτίες θανάτου είναι καρδιαγγειακές παθήσεις (4,6%), όγκοι (2,4%), ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος (1%), διαβήτης (0,6%), άνοια και ασθένειες του πεπτικού συστήματος (0,6% και 0,5% αντίστοιχα).

 Το ποσοστό θανάτων στο οποίο το COVID-19 είναι η άμεσα υπεύθυνη αιτία θανάτου ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, φτάνοντας τη μέγιστη τιμή του 92% στην τάξη 60-69 ετών και το ελάχιστο (82%) σε άτομα κάτω των 50 χρόνια.

 Το COVID-19 είναι μια ασθένεια που μπορεί να αποβεί μοιραία ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποιος αιτία. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν ταυτόχρονες αιτίες θανάτου προϋπάρχουσες στο COVID-19 στο 28,2% των θανάτων που αναλύθηκαν, ένα παρόμοιο ποσοστό και στα δύο φύλα και σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Μόνο στην ηλικιακή ομάδα 0-49 ετών το ποσοστό των θανάτων χωρίς να προκαλεί αιτίες είναι χαμηλότερο, ίσο με το 18%.

 Το 71,8% των θανάτων ατόμων που είναι θετικά στη δοκιμή SARS-CoV-2 έχουν τουλάχιστον μία συμβολή: 31,3% έχουν ένα, 26,8% έχουν δύο και 13,7% έχουν τρεις ή περισσότερες αιτίες.

 Συνδέεται με το COVID-19, οι πιο συχνές αιτίες θανάτου είναι η υπέρταση καρδιακών παθήσεων (18% των θανάτων), ο σακχαρώδης διαβήτης (16%), η ισχαιμική καρδιακή νόσος (13%), οι όγκοι (12%). Με συχνότητες κάτω του 10% υπάρχουν χρόνιες παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων, άνοιας ή νόσου του Αλτσχάιμερ και παχυσαρκίας.

 Οι επιπλοκές του COVID-19 που οδηγούν σε θάνατο είναι κυρίως πνευμονία (79% των περιπτώσεων) και αναπνευστική ανεπάρκεια (55%). Άλλες λιγότερο συχνές επιπλοκές είναι το σοκ (6%), το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) και το πνευμονικό οίδημα (6%), οι καρδιακές επιπλοκές (3%), η σήψη και οι μη καθορισμένες λοιμώξεις (3%).

Σε ποιες ερωτήσεις μπορεί να απαντήσει η ανάλυση αιτιών θανάτου;

Οι φόρμες θανάτου Istat συμπληρώνονται από έναν θεράποντα ιατρό ή έναν ιατρό νεκροψίας που απαιτείται να αναφέρει ολόκληρη την ακολουθία ασθενειών ή τραυματικών συμβάντων που οδήγησαν στο θάνατο και να υποδείξει τυχόν άλλες σχετικές παθολογίες που συνέβαλαν σε αυτό, παρόλο που δεν το έκαναν. μέρος αυτής της ακολουθίας. Η αιτία που ξεκίνησε την ακολουθία νοσηρών συμβάντων που οδήγησαν σε θάνατο ονομάζεται η αρχική αιτία και είναι αυτή που χρησιμοποιείται διεθνώς για την αναπαράσταση των δεδομένων θνησιμότητας μιας χώρας. Όλες οι άλλες αιτίες που συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα και οποιεσδήποτε άλλες νοσηρές καταστάσεις που μπορεί να υπάρχουν κατά τη στιγμή του θανάτου που περιέχονται στην κάρτα ορίζονται ως πολλαπλές αιτίες. Σε αυτήν την έκθεση θα εξετάσουμε την άμεσα υπεύθυνη αιτία θανάτου στους θανάτους των θετικών SARS-CoV-2 (αρχική αιτία θανάτου), επισημαίνοντας το μερίδιο των θανάτων που οφείλονται στο COVID-19 και το μερίδιο των θανάτων που οφείλονται σε άλλες αιτίες ακόμη και στην παρουσία της λοίμωξης SARS-CoV-2. Θα αναλύσουμε επίσης την πιθανή παρουσία συντελεστών αιτιών, διαφορετικών και άσχετων με την αρχική, η οποία συνέβαλε στο θάνατο. Για τους θανάτους που οφείλονται στο COVID-19 θα δούμε επίσης τις πιο συχνές επιπλοκές αυτής της ασθένειας, δηλαδή εκείνες τις καταστάσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του COVID-19 και αναφέρθηκαν στην κύρια ακολουθία.

Κύρια χαρακτηριστικά της αναλυόμενης βάσης δεδομένων

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 4.942 θανάτους για τους οποίους το ISS δελτίο θανάτου με πληροφορίες για τις αιτίες είχε παραληφθεί από την ISS. Αυτή η υποομάδα αντιστοιχεί στο 15,6% των συνολικών θανάτων θετικών ατόμων SARS-CoV-2 που έχουν αναφερθεί στην Επιτήρηση έως τις 25 Μαΐου 2020, όπως περιγράφεται στη μεθοδολογική σημείωση. Οι κάρτες προέρχονται από όλες τις Περιφέρειες ή / και Αυτόνομες επαρχίες της χώρας, με εξαίρεση την Περιφέρεια Valle D'Aosta, και η κατανομή τους ανά ηλικία και φύλο είναι παρόμοια με εκείνη των συνολικών θανάτων που αναφέρθηκαν στην Επιτήρηση. Από τον συνολικό αριθμό των μορφών που αναλύθηκαν, 3.108 (63%) σχετίζονται με θανάτους ανδρών και 1.834 γυναίκες (37%). Αυτή η έντονη διαφορά φύλου έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις αναφορές που παράγονται από την ISS (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia). Το 56% των θανάτων (2.760) αφορά άτομα ηλικίας τουλάχιστον 80 ετών και λιγότερο από 16% (783) άτομα ηλικίας κάτω των 70 ετών (Πίνακας Α1, βλ. Μεθοδολογική σημείωση).

Το COVID-19 είναι η αιτία θανάτου εννέα φορές στα 10

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα φύλλα θανάτου, το COVID-19 είναι η άμεσα υπεύθυνη αιτία θανάτου, δηλαδή είναι η αρχική αιτία, στο 89% των θανάτων ανθρώπων που είναι θετικοί στη δοκιμή SARS-CoV-2 (Σχήμα 1). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο θάνατος προκαλείται άμεσα από το COVID-19, αν και συχνά υπερτίθεται σε άλλες προϋπάρχουσες ασθένειες και στις επιπλοκές του. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό ότι δεν θα είχε συμβεί θάνατος εάν δεν είχε παρέμβει η λοίμωξη SARS-CoV-2. Στο υπόλοιπο 11% των περιπτώσεων ο θάνατος μπορεί να θεωρηθεί λόγω άλλης ασθένειας (ή εξωτερικής περίπτωσης). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το COVID-19 εξακολουθεί να είναι μια αιτία που μπορεί να συνέβαλε στο θάνατο επιταχύνοντας τις διαδικασίες ασθένειας που έχουν ήδη ξεκινήσει, επιδεινώνοντας το αποτέλεσμα προϋπάρχουσας νόσου ή περιορίζοντας τη δυνατότητα θεραπείας.

Το μερίδιο των θανάτων στους οποίους το COVID-19 είναι η άμεσα υπεύθυνη αιτία θανάτου ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, αν και εξακολουθεί να είναι υψηλό σε όλες τις ηλικίες. Αυτό το ποσοστό είναι 81% στην ηλικιακή ομάδα 0-49 και αυξάνεται στις επόμενες ηλικιακές ομάδες φθάνοντας τη μέγιστη τιμή του 92% στα 60-69 χρόνια και στη συνέχεια μειώνεται ελαφρώς στις τελευταίες τάξεις.

Όσον αφορά την ανάλυση του 11% των θανάτων στους οποίους το COVID-19 δεν είναι η αρχική αιτία (Σχήμα 2), υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαφορές αν λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Στα νεότερα (0-49 ετών) οι κυριότερες αιτίες θανάτου είναι όγκοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 9,3% του συνόλου σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Στην ηλικιακή ομάδα 50-59, εκτός από τους όγκους (5,7%), εντοπίζεται ο διαβήτης (2,2%) και ορισμένες ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος (3,1%). Στις μεγαλύτερες ηλικίες, η κατανομή ανά αιτία είναι πιο ετερογενής, αλλά οι όγκοι παραμένουν η πιο συχνή αρχική αιτία θανάτου (είναι περίπου 2,2% μεταξύ 60 και 79 ετών), ακολουθούμενη από ισχαιμική καρδιακή νόσο, εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις και ασθένειες χρόνια κατώτερη αναπνευστική οδός.

Πολλαπλές αιτίες θανάτου: Ποιες αιτίες είναι πιστοποιημένες από το γιατρό μαζί με το COVID-19

Αυτή η παράγραφος παρουσιάζει όλες τις αιτίες που αναφέρθηκαν στις κάρτες (πολλαπλές αιτίες), είτε είναι η αρχική αιτία είτε άλλες αιτίες θανάτου που προϋπήρχαν του COVID-19 (συμβάλλοντας4) ή των επιπλοκών τους. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης φαίνονται στον Πίνακα 1 όπου, για κάθε αιτία, αναφέρεται ο αριθμός των εγγραφών στις οποίες είναι η αρχική αιτία και ο αριθμός των εγγραφών στις οποίες εμφανίζεται μεταξύ των πολλαπλών αιτιών. Όλες οι αιτίες θανάτου εκτός από το COVID-19 είναι προφανώς πολύ πιο αντιπροσωπευτικές μεταξύ των πολλαπλών από την αρχική αιτία. Η πνευμονία υπάρχει σε 3.977 αρχεία θανάτου, ή στο 80,5% του συνόλου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η αρχική αιτία θανάτου. Η παρουσία πνευμονίας, μιας ασθένειας που προκαλείται άμεσα από τον ιό SARS-CoV-2, σε τόσο μεγάλο ποσοστό επιβεβαιώνει τον σχετικό ρόλο του COVID-19 ως την άμεσα υπεύθυνη αιτία θανάτου στους περισσότερους από τους θανάτους που αναλύθηκαν. Ο πίνακας δείχνει επίσης ότι πολλές χρόνιες ασθένειες πιθανές προϋπάρχουσες σε σχέση με τη λοίμωξη SARS-CoV-2, όπως υπέρταση, καρκίνος, διαβήτης και καρδιακές παθήσεις, αναφέρονται επίσης στα φύλλα θανάτου.

Συνέπεια του θανάτου: Το 71,8% των καρτών παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα άλλο από το COVID-19

Η αύξηση της επιβίωσης του ιταλικού πληθυσμού, χάρη στη μείωση των επιπέδων θνησιμότητας σε όλα τα στάδια της ζωής, σήμαινε ότι σήμερα πολλά άτομα, ειδικά στις πιο προχωρημένες ηλικίες, ζουν με διάφορες χρόνιες ασθένειες. Ως εκ τούτου, ο θάνατος είναι συχνά το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης και αλληλεπίδρασης διαφορετικών ασθενειών. Επιπλέον, η παρουσία χρόνιων παθήσεων προσδίδει ευπάθεια και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε περίπτωση διαδοχικών συμβάντων, όπως λοιμώξεων.

Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται μόνο οι συνακόλουθες αιτίες θανάτου που υπήρχαν πριν από το COVID-195, δηλαδή εκείνες οι ασθένειες, τα τραύματα ή οι εξωτερικές καταστάσεις που έχουν ξεκινήσει αλληλουχίες νοσηρών συμβάντων ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ή που έχουν συμβάλει στο θάνατο επιδεινώνοντας την κατάσταση ή την πορεία του ασθενούς. της νόσου. Οι αιτίες που συμβάλλουν είναι επομένως σχετικές και συνυπεύθυνες αιτίες θανάτου και δεν περιλαμβάνουν νοσηρές καταστάσεις που προκύπτουν από άλλες αιτίες που αναφέρονται στη φόρμα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σε θανάτους που παρατηρήθηκαν σε θετικά άτομα SARS-CoV-2, η αρχική αιτία θανάτου αντιπροσωπεύεται στο 89% των περιπτώσεων από το COVID-19, αλλά μαζί με αυτήν την κατάσταση, ο γιατρός έχει συχνά αναφέρει άλλες αιτίες που συμβάλλουν. Συγκεκριμένα, μόνο στο 28,2% των αρχείων θανάτου, το COVID-19 είναι η μόνη σχετική αιτία θανάτου που αναφέρθηκε (Πίνακας 2). Στο 71,8% των θανάτων υπάρχει τουλάχιστον μία αιτία, εκτός από το COVID-19: το 31,3% έχει ένα, το 26,8% έχει 2 και το 13,7% έχουν τρία ή περισσότερα. Σχεδόν το ένα τρίτο των θανάτων, επομένως, προκαλούνται μόνο από το COVID-19 και δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τον γιατρό για την παρουσία άλλων αιτιών που μπορεί να έχουν συμβάλει στον θάνατο. Αυτό το ποσοστό είναι παρόμοιο και στα δύο φύλα και σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Σχήμα 3), με εξαίρεση την νεότερη τάξη (0-49 ετών). Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, μόνο το 18% των αποθανόντων δεν έχει συνεισφέροντα αίτια που μπορεί να έχουν συμβάλει στο θάνατο και ως εκ τούτου το COVID-19 αναφέρεται ως η μόνη αιτία θανάτου. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι συχνότερα οι νέοι έχουν μία ή περισσότερες προϋπάρχουσες ασθένειες που, σε συνδυασμό με το COVID-19, συμβάλλουν στο θάνατο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι σε περίπου το ένα πέμπτο των θανάτων μεταξύ των ηλικιών 0 και 49, δεν έχουν αναφερθεί αιτίες που να συμβάλλουν και ότι, επομένως, σύμφωνα με τον ιατρό πιστοποίησης, το COVID-19 είναι μια ασθένεια που μπορεί να είναι θανατηφόρα ακόμη και σε νέους. απουσία συμβολικών αιτιών θανάτου.

Οι πιο συχνές αιτίες στα αρχεία θανάτου των θετικών ατόμων με COVID-19 είναι η υπέρταση της καρδιακής νόσου, η οποία εμφανίζεται στο 18% των περιπτώσεων, ο σακχαρώδης διαβήτης (σε 16%), η ισχαιμική καρδιακή νόσος (13%) και οι όγκοι (12%) (Σχήμα 4). Σημαντικά μερίδια, αν και κάτω του 10%, παρατηρούνται για χρόνιες παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων, άνοιας και νόσου του Αλτσχάιμερ και παχυσαρκίας. Η τελευταία, η οποία είναι γενικά αιτία θανάτου που σπάνια αναφέρεται στα αρχεία θανάτου, βρίσκεται στο 4% των ανθρώπων που έχουν πεθάνει θετικά στη δοκιμή SARS-CoV-2. Σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων εντοπίζονται σε σχέση με την παρουσία άνοιας και του Αλτσχάιμερ, η οποία στις γυναίκες υπερβαίνει το 10% ενώ στους άνδρες φτάνει μόλις το 4%. Η ισχαιμική καρδιακή νόσος, από την άλλη πλευρά, είναι πιο συχνή στους άνδρες (15% έναντι 9% των γυναικών).

Η ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα δείχνει μια ισχυρή ποικιλομορφία στη σύνθεση των αιτιών που συμβάλλουν (Σχήμα 5). Στα νεότερα, έως 59 ετών, οι πιο συχνές αιτίες είναι ο καρκίνος και η παχυσαρκία. Οι πρώτοι είναι παρόντες στο 22% των θανάτων κάτω των 50 ετών και στο 17% μεταξύ 50 και 59 ετών. η συχνότητά τους μειώνεται σταδιακά κάτω από το 10% σε ηλικία 80 ετών και μετά. Σε σύγκριση με ένα μέσο ποσοστό παρακολούθησης 4% σε όλα τα αρχεία που αναλύθηκαν, η παχυσαρκία φτάνει τα ποσοστά του 20% σε θανάτους έως 49 ετών και το 15% στην επόμενη ηλικιακή ομάδα. Στην ηλικία των 50-59 ετών, η υπερτασική καρδιακή νόσος είναι επίσης πολύ σημαντική, που εμφανίζεται σχεδόν στο 16% των θανάτων. Μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων, άλλες συχνές αιτίες είναι οι ψυχικές διαταραχές, οι ασθένειες του νευρικού συστήματος και οι συγγενείς δυσπλασίες και οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Στις ομάδες μέσης ηλικίας, 60-69 ετών, οι πιο συχνές αιτίες είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπερτασική καρδιοπάθεια. Με την αύξηση της ηλικίας, το μερίδιο των ισχαιμικών καρδιακών παθήσεων αυξάνεται, το οποίο εμφανίζεται στο 13% περίπου των εγγραφών άνω των 69 ετών, του αριθμού των χρόνιων παθήσεων της κατώτερης αναπνευστικής οδού (9%) και του μεριδίου των άνοιας. Η υπερτασική καρδιακή νόσος και ο διαβήτης παραμένουν πολύ συχνές στους ηλικιωμένους.

Κατά μέσο όρο, κάθε κάρτα ανέφερε 2,4 αιτίες. Εκτός από την ανάλυση των μεμονωμένων αιτιών που συμβάλλουν, έγινε μια προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι πιο τυπικές νοσηρές εικόνες στους θανάτους ανθρώπων που είναι θετικοί στο SARS-CoV-2, διαιρώντας τα φύλλα θανάτου σε δύο ομάδες: εκείνα που αναφέρουν μόνο μία συμβάλλοντα αιτία εκτός από το COVID-19 (1.545 θάνατοι) και εκείνοι με περισσότερους από έναν συμβάλλοντες λόγους (3.397 θάνατοι) (Σχήμα 6). Από αυτή τη διάκριση σε δύο ομάδες, προέκυψε ότι ασθένειες όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, οι χρόνιες παθήσεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού, η κολπική μαρμαρυγή και ηπατική νόσο εμφανίζονται συχνότερα σε συνδυασμό με άλλες αιτίες θανάτου και όχι ως η μόνη συμβάλλουσα αιτία. Αυτό το αποτέλεσμα αναμένεται καθώς πρόκειται για ασθένειες που δεν είναι πολύ θανατηφόρες από μόνες τους αλλά συμβάλλουν στην αύξηση της ευπάθειας των ατόμων σε συμβάντα όπως το COVID-19 όταν σχετίζονται με αυτό.

Επιπλοκές του COVID-19: η αναπνευστική ανεπάρκεια και η πνευμονία είναι οι κύριες, αλλά δεν είναι οι μόνες

Αυτή η παράγραφος αναλύει τις επιπλοκές, δηλαδή αυτές τις καταστάσεις, σημεία ή συμπτώματα που εμφανίστηκαν μετά το COVID-19 και που προκαλούνται από αυτήν. Μεταξύ των πιο συχνά αναφερόμενων επιπλοκών είναι η πνευμονία (79% των περιπτώσεων), ακολουθούμενη από αναπνευστική ανεπάρκεια και άλλα αναπνευστικά συμπτώματα και σημεία (55% των θανάτων) (Σχήμα 7). Άλλες λιγότερο συχνές επιπλοκές (ποσοστά κάτω του 11%) περιλαμβάνουν: σοκ, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) και πνευμονικό οίδημα, καρδιακές επιπλοκές, σήψη και μη καθορισμένες λοιμώξεις. Για μερικές από αυτές τις λιγότερο συχνές επιπλοκές, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην ηλικία: οι νεότεροι (από 0 έως 69 ετών) υποφέρουν συχνότερα από τους ηλικιωμένους τα αποτελέσματα σοκ, αναπνευστικής δυσχέρειας ή πνευμονικού οιδήματος, καρδιακές επιδράσεις που δεν προσδιορίζονται καλύτερα , νεφρική ανεπάρκεια και πνευμονική εμβολή, επιπλοκές της καρδιάς, σήψη. Στους ηλικιωμένους, από την άλλη πλευρά, το έμφραγμα του μυοκαρδίου βρίσκεται πιο συχνά, ένα συμβάν που δεν παρατηρείται ως συνέπεια του COVID-19 κάτω των 70 ετών.

Γλωσσάριο

Αρχική αιτία θανάτου – Ο ΠΟΥ ορίζει την αρχική αιτία θανάτου ως «την ασθένεια ή το τραύμα που ξεκίνησε την αλυσίδα νοσηρών γεγονότων που οδήγησαν άμεσα σε θάνατο ή τις περιστάσεις του ατυχήματος ή της βίας που οδήγησαν στο θανατηφόρο τραύμα ". Η επιλογή και η ταξινόμηση αυτής της αιτίας πραγματοποιείται βάσει λεπτομερών κανόνων και οδηγιών που περιέχονται στη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων (ICD-10).

Πολλαπλές αιτίες θανάτου – Πρόκειται για όλες τις καταστάσεις, ασθένειες ή συμπτώματα και σημεία που οι γιατροί αναφέρουν σε αρχεία θανάτου, είτε είναι η αρχική αιτία είτε οι αιτίες ή οι επιπλοκές.

Επιπλοκές του COVID-19 – Αυτές είναι οι συνθήκες ή συμπτώματα και σημεία που οι γιατροί που συμπληρώνουν τα έντυπα θανάτου αναφέρουν ως συνέπειες (λόγω) του COVID-19 ή ποιες μπορεί να θεωρηθούν προφανείς συνέπειες του COVID-19 με βάση τους κανόνες Διεθνείς κωδικοποιήσεις ΠΟΥ.

Συνέπεια του θανάτου – Σε αυτήν την αναφορά, ο όρος "συμπέρασμα" σημαίνει εκείνες τις ασθένειες, τα τραύματα ή τις εξωτερικές περιστάσεις που έχουν ξεκινήσει αλληλουχίες νοσηρών συμβάντων ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ή που έχουν συμβάλει στο θάνατο επιδεινώνοντας την κατάσταση του ασθενούς ή την πορεία της νόσου. Επομένως, είναι σχετικές και συνυπεύθυνες αιτίες θανάτου. Οι νοσηρές συνθήκες που προκύπτουν από άλλες αιτίες που υπάρχουν στην κάρτα εξαιρούνται από τις αιτίες.

Θάνατοι που σχετίζονται με το COVID-19 – Όλοι οι θάνατοι που συμβαίνουν σε ασθενείς με SARS-CoV2 που έχουν διαγνωστεί με αντίστροφη μεταγραφάση – αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR), ανεξάρτητα από τις ταυτόχρονες ασθένειες που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε θάνατο.

Θάνατος από COVID-19 – η κοινή έκθεση ISS-Istat, το INAIL ορίζει έναν θάνατο από το COVID19 ως εξής: ένας θάνατος COVID-19 ορίζεται για σκοπούς επιτήρησης ως θάνατος που προκύπτει από μια παθολογική κλινική εικόνα με επιβεβαίωση (μικροβιολογικά) του COVID- 19, εκτός εάν υπάρχει μια σαφής εναλλακτική αιτία θανάτου που δεν οφείλεται στην ασθένεια που σχετίζεται με το COVID-19 (για παράδειγμα ένα τραύμα) (https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID -19 ++ 49_2020.pdf / 817f28da-128fe2d6-6f53-a9ee3cf8e3d7? T = 1592561756983).

ICD-10 – Διεθνής ταξινόμηση ασθενειών, τραυματισμών και συναφών προβλημάτων υγείας, δέκατη αναθεώρηση, που εκπονήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Εκτός από τους κωδικούς και τις ενδείξεις για την κωδικοποίηση κάθε διαγνωστικής οντότητας, περιέχει οδηγίες και οδηγίες για τη συλλογή δεδομένων για τις αιτίες θανάτου (διεθνής κάρτα θανάτου) και για την επιλογή και την κωδικοποίηση των αρχικών αιτιών θανάτου (διεθνείς κανόνες κωδικοποίησης ) (https://www.who.int/classifications/icd/en/).

Κάρτα θανάτου Istat – Έντυπο D4 και D4 bis της Έρευνας για τους θανάτους και τις αιτίες θανάτου. Το μέρος που επεξεργάστηκε ο γιατρός περιέχει μια ερώτηση για τη δήλωση των αιτίων του θανάτου. Η ερώτηση χωρίζεται σε δύο μέρη: στο μέρος 1, το οποίο αποτελείται από πολλές γραμμές, πρέπει να επισημανθεί η ακολουθία των νοσηρών συμβάντων που οδήγησαν στο θάνατο, υποδεικνύοντας την αιτία της πρώτης γραμμής και τις επιπλοκές της στις ακόλουθες γραμμές. Στο μέρος 2, ο ιατρός πιστοποίησης πρέπει να αναφέρει άλλες σχετικές καταστάσεις ασθένειας που συνέβαλαν στο θάνατο, αν και δεν αποτελεί μέρος της ακολουθίας που αναφέρεται στο μέρος 1. Η κάρτα θανάτου συμμορφώνεται με τις διεθνείς συστάσεις της ΠΟΥ για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αιτίες θανάτου που περιέχονται στο "ICD-10 (https://www.istat.it/it/ archive / 4216, βλ." Κάρτες θανάτου "στα συνημμένα).

Ακολουθία νοσηρών γεγονότων – Ορίζεται από τον ΠΟΥ ως "αλυσίδα ή σειρά νοσηρών γεγονότων στα οποία κάθε συμβάν είναι μια επιπλοκή ή προκαλείται από το προηγούμενο συμβάν".

Μεθοδολογική σημείωση

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ISS

Από την έναρξη της επιδημίας COVID-19, η ISS έχει συντονίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης που συλλέγει πληροφορίες για όλες τις θετικές περιπτώσεις SARS-CoV-2 στη χώρα. Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τον αποθανόντα, ελήφθησαν και από τις 19 ιταλικές περιφέρειες και από τις δύο αυτόνομες επαρχίες του Τρέντο και του Μπολζάνο. Σε αυτήν την αναφορά, οι θάνατοι που σχετίζονται με το COVID-19 ορίζονται ως όλοι οι θάνατοι που εμφανίζονται σε SARS-CoV-2 θετικούς ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με αντίστροφη μεταγραφάση – αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR), ανεξάρτητα από τις ταυτόχρονες ασθένειες που μπορεί να τους έχουν προκαλέσει. ο θάνατος. Για όλους τους θετικούς αποθανόντες ασθενείς με SARS-CoV-2, η ISS ζήτησε από τις Περιφέρειες και τις Αυτόνομες Επαρχίες να στείλουν την κάρτα θανάτου Istat και ιατρικό αρχείο (το τελευταίο μόνο εάν ο θάνατος συνέβη στο νοσοκομείο) μέσω μιας πλατφόρμας ISS αφοσιωμένος. Αυτή η συλλογή δεδομένων αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων επιδημιολογικής παρακολούθησης της λοίμωξης SARSCoV-2, της οποίας ο συντονισμός ανατέθηκε στον ISS με το Διάταγμα Πολιτικής Προστασίας της 28ης Φεβρουαρίου 2020 (Ocdpc αρ. 640) και βρίσκει τα κίνητρά του στις ενδείξεις που εκδίδει η Το Υπουργείο Υγείας στην εγκύκλιο δημοσιεύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 (πρωτόκολλο 0005889-25 / 02/2020), το οποίο ορίζει ότι η πιστοποίηση θανάτου λόγω του COVID-19 πρέπει να συνοδεύεται από γνώμη του ISS.

Ανάλυση των αιτιών θανάτου: πλεονεκτήματα και περιορισμοί

Οι αιτίες θανάτου, χάρη στο επίπεδο τυποποίησης που επιτεύχθηκε στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επιτρέπουν συγκρίσεις με το χρόνο και το χώρο. Αντιπροσωπεύουν ένα από τα κύρια εργαλεία για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας ενός πληθυσμού και αποτελούν μια σταθερή βάση για τη δημιουργία δεικτών σχεδιασμού υγείας και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται. Ωστόσο, είναι καλό να θυμάστε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της πηγής δεδομένων για να κατανοήσετε καλύτερα τις πληροφορίες που παρέχει. Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι καταστάσεις που έπαιξαν ρόλο στον προσδιορισμό του θανάτου (είναι αιτίες θανάτου) αναφέρονται στο φύλλο θανάτου, οπότε δεν αναφέρονται απαραιτήτως όλες οι ασθένειες από τις οποίες είχε προσβληθεί ο νεκρός. Επιπλέον, η πιστοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την εκδήλωση και ο γιατρός πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα σύμφωνα με τις γνώσεις και τη συνείδηση ​​με βάση τις πληροφορίες που είχε κατά τη στιγμή της σύνταξης. Είναι επομένως πιθανό ότι ορισμένες σχετικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες χρήσιμες για τη βελτίωση της εξειδίκευσης των αιτιών που αναφέρθηκαν δεν είναι γνωστές στον πιστοποιητικό κατά τη στιγμή της σύνταξης.

Περιγραφή της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε και σύγκριση με δεδομένα παρακολούθησης

Ο αριθμός των θανάτων που αναλύθηκαν ανέρχεται σε 4.942 (63% άνδρες, 37% γυναίκες) (Πίνακας Α1). Το 56% των θανάτων αφορά άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω. το μερίδιο άνω των 80 είναι υψηλότερο στις γυναίκες (69% του συνόλου) από τους άνδρες (48%). Πληροφορίες για την ηλικία κατά το θάνατο δεν είναι διαθέσιμες στο 0,8% των περιπτώσεων. Συνολικά, τα φύλλα θανάτου που εξετάστηκαν αντιπροσωπεύουν το 15,7% των συνολικών θανάτων που καταγράφηκαν από την ISS Integrated Surveillance (από τις 25 Μαΐου). Το Σχήμα Α1 δείχνει πώς η ηλικιακή δομή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, είναι συγκρίσιμη με εκείνη των συνολικών θανάτων της παρακολούθησης ISS.

Η περιφερειακή κατανομή (Πίνακας A2) διαφέρει ελαφρώς από εκείνη όλων των θανάτων που αναφέρθηκαν στην επιτήρηση, με εξαίρεση την περιοχή Valle d'Aosta για την οποία δεν υπάρχουν περιπτώσεις μεταξύ των αρχείων θανάτων που αναλύθηκαν.

Επεξεργασία δεδομένων

Κωδικοποίηση αιτιών θανάτου

Η κωδικοποίηση αιτίας θανάτου και η αρχική επιλογή αιτιών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την έκδοση ICD-10, 2019 που περιλαμβάνει κωδικούς για το COVID-19 (https://www.who.int/classifications / icd / covid19 / en /). Το σύστημα αυτόματης κωδικοποίησης Iris (www.iris-institute.org) χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε από την Istat για την κωδικοποίηση των αιτίων στη διερεύνηση των θανάτων και των αιτίων του θανάτου. Η έκδοση του Iris που χρησιμοποιείται ενημερώνεται για την κωδικοποίηση του COVID-19 (έκδοση 5.7). Δεδομένου ότι πρόκειται για κάρτες θανάτου που συλλέγονται ως μέρος της ολοκληρωμένης παρακολούθησης ISS και σχετίζονται με άτομα θετικά στη δοκιμή SARS-CoV-2, όλες οι κάρτες θανάτου που αναλύονται σε αυτήν την αναφορά περιέχουν τον κωδικό U07.1 (COVID-19, προσδιορισμένος ιός). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση του COVID-19 διατίθενται στην αναφορά Istat-ISS-Inail στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.istat.it/it/ Archivi / 244763

Επιλογή των αιτίων που συμβάλλουν

Ένας αλγόριθμος (γλώσσα προγραμματισμού C) έχει αναπτυχθεί για την επιλογή των αιτιών που συμβάλλουν, ο οποίος, για κάθε κάρτα θανάτου, εξαλείφει τις συνέπειες άλλων αναφερόμενων αιτιών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων (ICD-10) και χρησιμοποιώντας ορισμένες στοιχεία του λογισμικού Iris που αναφέρονται παραπάνω. Στο τέλος της διαδικασίας απομάκρυνσης, οι συνθήκες που προέρχονται από ανεξάρτητες ακολουθίες νοσηρών γεγονότων ή τις αιτίες που συνέβαλαν στο θάνατο παραμένουν στην κάρτα. Ο κατάλογος των αιτιών που αναλύθηκαν συμβάλλονται στον πίνακα Α3.

Επιλογή επιπλοκών του COVID-19

Οι επιπλοκές του COVID-19 σημαίνουν όλες αυτές τις ασθένειες που αναφέρθηκαν στη νοσηρή αλληλουχία λόγω του COVID-19, ή αναφέρθηκαν στο μέρος 1 της φόρμας στη σειρά μετά το COVID-19 (θέση του "λόγω" COVID-19) ή σε άλλη θέση αλλά που θεωρούνται «προφανείς συνέπειες» του COVID-19 στις οδηγίες του ΠΟΥ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παρουσιαστεί εσφαλμένη συμπλήρωση του φύλλου θανάτου. Για παράδειγμα, ορισμένες ασθένειες, προϋπάρχουσες ή άσχετες με το COVID-19 (όπως ένας όγκος), μπορεί να αναφερθούν στη σειρά μετά από αυτήν (δηλ. Ως επιπλοκή του COVID-19). Σε άλλες περιπτώσεις, οι αλληλουχίες μπορούν να αναφερθούν με αντίστροφη σειρά: για παράδειγμα, η πνευμονία μπορεί να αναφερθεί ως η αιτία της αλληλουχίας και το SARS-CoV-2 θετικό σε επόμενη γραμμή. Για να ληφθούν υπόψη αυτά τα σφάλματα, αποκλείστηκαν όλες αυτές οι ασθένειες για τις οποίες, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν ότι οφείλονται στο COVID-19 στη νοσηρή ακολουθία, η συχνότητα που παρατηρήθηκε στη θέση "λόγω COVID-19" ήταν τυχαία με βάση τη στατιστική δοκιμή Chi-square (p <= 0,95). Αυτή η τεχνική επιτρέπει τον εντοπισμό μόνο εκείνων των ασθενειών που αναφέρονται ως επιπλοκές του COVID-19 πιο συχνά από ό, τι θα παρατηρούταν στην υπόθεση της ανεξαρτησίας από το COVID-19. Ο κατάλογος των ασθενειών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση παρουσιάζεται στον Πίνακα Α4.


Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Start Magazine στη διεύθυνση URL https://www.startmag.it/mondo/covid-basta-balle-sui-morti-il-senno-di-po/ στις Wed, 14 Oct 2020 08:56:30 +0000.