Όλες οι προκλήσεις για την τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ

Όλες οι προκλήσεις για την τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της Ευρώπης και της Ιαπωνίας στη διαχείριση του τεχνολογικού οικοσυστήματος και η Ευρώπη δεν διαθέτει βιομηχανία που να της επιτρέπει να διαθέτει κυρίαρχα συστατικά για να καλύψει τις ανάγκες της. Ανάλυση του Giuseppe Gagliano

Τα έργα ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ευθυγραμμίζονται πλήρως με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 » που ξεκίνησε το 2013, αλλά και με το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» που θα αναλάβει το 2021, με στόχο τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας της Ένωσης. Ευρωπαϊκός. Το τελευταίο – όπως είναι γνωστό – έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπολογιστικής υποδομής υψηλής απόδοσης παγκόσμιας κλάσης.

Η καρδιά της συνεχιζόμενης τεχνολογικής μάχης σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των διαφόρων παικτών τεχνητής νοημοσύνης επικεντρώνεται ουσιαστικά στην υπολογιστική ισχύ. Ο υπολογιστής υψηλής απόδοσης είναι στην πραγματικότητα απαραίτητος για την προσομοίωση και τη μοντελοποίηση πολύπλοκων καταστάσεων στον κλάδο της βιομηχανίας και της έρευνας (Machine Learning και Deep Learning, επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων για την αντιμετώπιση κλιματικών, σεισμικών και ενεργειακών προβλημάτων κ.λπ. ).

Μεταξύ των διανυσμάτων υπολογιστών υψηλής απόδοσης, διακρίνουμε τους υπερυπολογιστές, που ονομάζονται επίσης HPC για υπολογιστές υψηλής απόδοσης, και τους κβαντικούς υπολογιστές (σχεδόν άπειρη υπολογιστική ισχύς σε ελάχιστους χρόνους με χαμηλό ποσοστό σφάλματος). Το τελευταίο, που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1990, εξακολουθεί να βρίσκεται μόνο στο πρωτότυπο στάδιο. Ωστόσο, η ιδιωτική οντότητα ή η χώρα που αναλαμβάνει τη διοίκηση των HPC θα έχει σημαντική τεχνολογική πρόοδο για την κβαντική έρευνα.

Οι προκλήσεις του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπολογιστική ισχύ είναι να αναπτύξει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της στον τομέα των υπολογιστών.

Ωστόσο, αυτή η επιθυμία για ευρωπαϊκή κυριαρχία και ανεξαρτησία θα μπορούσε να αλλάξει από δύο ζητήματα. Το πρώτο οφείλεται στην παρουσία ξένων ιδιωτικών φορέων σε έργα ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και το δεύτερο λόγω της δυσκολίας χρήσης κυρίαρχων στοιχείων σε υπερυπολογιστές και κβαντικούς υπολογιστές (ιδίως μικροεπεξεργαστές, προέρχονται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα).

Η απουσία κοινής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας ευρωπαϊκής «πράξης αγοράς», παρόμοια με εκείνη της Αμερικής, γνωστή ως «Αμερικανική πράξη αγοράς» που ισχύει από το 1933, είναι η αιτία της απώλειας ταχύτητας ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αλυσίδας αξίας της έναντι της ποσότητας των αμερικανικών, κινεζικών και ιαπωνικών εξαρτημάτων στην αγορά. Αυτή η έλλειψη οράματος είναι σίγουρα ένα σοβαρό εμπόδιο για την καινοτομία στο δρόμο της στρατηγικής ανεξαρτησίας.

Το έργο EuroHPC με προϋπολογισμό περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2018-2033, στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών υπολογιστών υψηλής απόδοσης. Περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από ιδιωτικούς Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους φορείς, τα υπόλοιπα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 12 κράτη μέλη του έργου. Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει ιδιωτικούς εταίρους όπως το ETP4HPC (European Technology Platform for High Performance Computing), το BDVA (Big Data Value Association) και το Prace (Συνεργασία για το Advanced Computing στην Ευρώπη). Μερικά από τα μέλη αυτού του οργανισμού εκπροσωπούν ξένα θέματα.

Τον Μάιο του 2017, ο Αντιπρόεδρος της Ευρώπης και Διευθυντής Έρευνας στην IBM στη Ζυρίχη κατέστησε σαφές ότι η IBM συμμετείχε πολύ νωρίς σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα παράλληλα με αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, η IBM είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και είναι παρούσα στο διοικητικό συμβούλιο του γερμανικού think tank ETP4HPC. Ομοίως, η Intel υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο από την ίδρυσή της, και η Fujitsu εντάχθηκε σε αυτό το 2018. Αυτές οι εταιρείες είναι επομένως σε θέση να επηρεάσουν τις ερευνητικές κατευθύνσεις με βάση τις δικές τους τεχνολογικές εξελίξεις.

Αν σκεφτούμε το Prace, έναν πανευρωπαϊκό διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό, παρέχει υποδομή για επιστήμονες και ερευνητές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μία από τις έξι εγκαταστάσεις υποδοχής Prace βρίσκεται στα εργαστήρια του Bsc (Barcelona Supercomputing Center). Το 2015, η CEA ανέφερε σε μια δήλωση ότι μαζί με το BSC, συνεργάζονται για να δημιουργήσουν καινοτομίες στον τομέα των υπολογιστών υψηλής απόδοσης, παρόλο που το BSC έχει συνεργαστεί με κατασκευαστές όπως οι IBM, Microsoft, Intel και Nvidia. Τώρα ας αναρωτηθούμε: πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει τον τομέα της όταν υπάρχουν τέτοιες εταιρικές σχέσεις;

Ας δούμε τώρα το BDVA, το οποίο είναι μια ομάδα βιομηχάνων στενά συνδεδεμένων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που γεννήθηκε με στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που θα επιτρέψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης μέσω δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερα παρόντες στο διοικητικό συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου της Huawei Technologies στο Ντίσελντορφ, διευθυντής προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση του IBM Israel, καθώς και ο υπεύθυνος προστασίας έργων και δεδομένων της NEC Laboratoires Europe (Ιαπωνικά). Και πάλι, δεν επηρεάζουν τα συμφέροντα αυτών των ισχυρών ξένων βιομηχανιών όσον αφορά την απόκτηση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων σε αντίθεση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Οι εμβληματικοί παίκτες στον τομέα των εξαρτημάτων και της τεχνολογίας των πληροφοριών, δηλαδή Αμερικανοί, Κινέζοι και Ιάπωνες, έχουν από καιρό κατανοήσει την αξία της συμμετοχής στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών έργων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη μέσω θυγατρικών και συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και βιομηχανικές ομάδες. Αυτό που μπαίνουμε δεν έχει άλλο σκοπό παρά να συλλάβει γνώσεις, να λεηλατήσει τις τεχνολογίες και να επηρεάσει τις αποφάσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Με άλλα λόγια, οι διακυβεύσεις περιστρέφονται γύρω από την κυριαρχία του οικοσυστήματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της Ευρώπης και της Ιαπωνίας στη διαχείριση των οικοσυστημάτων στο βαθμό που η Ευρώπη δεν διαθέτει βιομηχανία που της επιτρέπει να διαθέτει κυρίαρχα συστατικά για να καλύψει τις ανάγκες της. Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, φαίνεται να διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο με μερικό έλεγχο του περιβάλλοντος της.

Η ικανότητα να είναι αυτόνομη από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή είναι ένα πραγματικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, χάρη στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για εξαρτήματα και υπερυπολογιστές, η Κίνα – γνωστή για τη βιομηχανία αντιγραφής χάρη στην κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο – είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια πραγματική «τεχνολογική λεηλασία».

Δύο άλλα σημαντικά τεχνικά προβλήματα προστίθενται στα προηγούμενα τρία και αφορούν τη βελτιστοποίηση των απαιτήσεων ισχύος και της ενεργειακής ψύξης, συνέπεια των υπολογιστών υψηλής απόδοσης. Στην πραγματικότητα, όσο πιο ισχυροί είναι οι υπερυπολογιστές, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνουν και τόσο περισσότερη θερμότητα εκπέμπουν. Μία από τις προκλήσεις της βελτίωσης της υπολογιστικής ισχύος είναι η ανάπτυξη εξαρτημάτων που απαιτούν λιγότερη ενέργεια και καταναλώνουν επίσης λιγότερη ενέργεια από την άποψη της ψύξης. Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης θα επιτρέψει την πραγματοποίηση όλο και πιο πολύπλοκων και αποδοτικών συστημάτων.

Τελικά, η παρουσία ξένων παραγόντων που εργάζονται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών υπολογιστών υψηλής απόδοσης αντιβαίνει στην επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει τον ηγετικό της στόχο;

Τελικά, δεν είναι η Ευρώπη, παρά την ίδια, μια περιοχή επέκτασης για ξένες όρεξεις;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης που είναι πιο προστατευτικό από την πηγή και τα στοιχεία χρηματοδότησης.

Αυτή είναι η πραγματική τεχνολογική κυριαρχία.


Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Start Magazine στη διεύθυνση URL https://www.startmag.it/innovazione/tutte-le-sfide-per-la-sovranita-tecnologica-dellue/ στις Sat, 17 Oct 2020 05:59:57 +0000.